Föra AIK © 2007 

Sektioner i Föra AIK

Styrelsen består av


Ordförande: Mattias Lundberg


Sekreterare: Ola Karlsson


Kassör: Matilda Green


Ordinarie ledamot: Emelie Arnér


Suppleanter: Kenth Oscarsson, Per Arnér, Johan EnnerfelltSektionsmedlemmar

Sammankallande för sektioner


Höst/Vinterfest: André Oscarsson


Byakamp: Clas Asp


Tipspromenad: Johan Ennerfellt


Valborg: Tommy Johansson


Löpning: Emelie Arnér, Clas Asp


Bryggan: Kenth Oscarsson


Konserterna: Matilda Green


Cykelfesten: Ewa Wichardt-Ennerfellt


coBÖDAbana: Kenth Oscarsson


Skördefesten: Kina Karlsson


Cykling: Andres Hamelius


Bågskytte: Jimmy Karlsson


Tennisbanan: Mattias Johansson


Kommunikation: Matilda Green


Medlemmar är alltid välkommna med frågor och nya idéer till styelsen och de sammankallande