Föra AIK © 2007 

           "Inte bara idrott"

Info »

Betalning för medlemskap 2019 kan ske via bankgiro 5254-2776
100:- /enskild medlem,
200:- /familj.

Eller via swish, nummer:

123 004 19 96.

Märk insättningen med "ditt/familjens namn, medlemsavgift 2019.
Välkommen till Föra AIK´s hemsida

Följ oss på facebook för mer uppdateringar!
Yoga i Föragården
Måndagar kl 19.00